Lühidalt lühifilmi tegemisest

Haridustehnoloogide suvekoolis 8.08.2023 toimunud töötoa materjalid.

Õpilased loovad koolis erinevaid kirjatöid: ümberjutustus, kirjand, essee jne. Õppimiseks hea töövõte on ka erinevate juhendite koostamine. Lühifilmi loomine on kui audiovisuaalse loo jutustamine. Lühifilmi võib teha ka mingi oskuse õpetamiseks. Nii nagu kirjalikult vormistataval lool on vähemalt kolm osa: sissejuhatus, teemaarendus ja lõpetus (kokkuvõte), on hea, kui need osad on olemas ka loodaval lühifilmil. Erinevate osade eristamiseks kirjatöödes kasutame kas taandrida (vihikus) või täiendavat reavahet (arvutis). Lühifilmis sobib erinevate osade eristamiseks kasutada erinevaid kaadreid, erinevaid plaane. Juba enne filmimist on mõistlik läbi mõelda, mida filmida lähedalt, mida kaugemalt, mis on see, mis kaadrist paistab. Vähem tähtis ei ole ka kaameratöö – kas kaamera on paigal või liigub jne. Esitluses on toodud näiteid, mis suunavad mõtisklema, mis on lühifilmi loomisel oluline: sisu/lugu, kaader, kaameratöö, montaaž, helindamine. Esitluses on kahe videomontaažiks sobiva tarkvara lühitutvustus ning rühmatöö ülesanne.

Allpool on kaks töölehte lihtsa videotöötluse tööriistade ja kõige olulisemate töövõtete tutvustamiseks. Enne keerukamate lahenduste loomist on mõistlik lihtsad töövõtted läbi proovida. Valitud tarkvarad on InShOt (inshot.com), millega saab teha videotöötlust nutitelefoni või tahvelarvutiga ning avatud lähtekoodiga tarkvara Blender (www.blender.org), millega saab videoid töödelda arvutis. Mõlemad tarkvarad sobivad kasutamiseks erinevatel platvormidel.

Milline tarkvara valida, oleneb inimesest – kas ta tahab rohkem ise teha või tahab, et arvuti suurema osa ära teeks. Lühifilmi monteerimisel võib kasutada mitmesugust tarkvara. Mida parem on eeltöö, mida põhjalikumalt on lugu, erinevad kaadrid ja kaameratöö läbi mõeldud, seda vähem tuleb video monteerimisel vaeva näha ning seda parem on lõpptulemus.

Anname õpilastele võimaluse õppida lühifilme luues!

Nutikuu ühe minuti soovitus

Õpetajatena kasutame e-kooli. Iga tunni kohta kirjutame e-kooli tunni teema ja sisu. Samuti sisestame e-kooli kodused tööd. Kodusele tööle saab lisada ka ühe faili. Reedeses konsultatsioonis küsiti minult, kuidas jagada õpilastele e-kooli kaudu õpetaja loodud õppematerjale ja töölehtede linke.
Kuidas saada Google Drive’i loodud töölehest sobiv fail e-kooli kodutöö juurde lisamiseks või kuidas hankida töölehe link, mille saab kopeerida e-kooli tunnikirjeldusse või kodutöö kirjeldusse? Neile küsimustele saab vastuse järgmisest videoklipist, mis kestab vaid ühe minuti.

Kuidas jagada e-kooli kaudu Google Drive’i keskkonnas loodud töölehte?

Esindusliku trükise kujundamise töötuba

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus Tallinna 32. Keskkooli õpetajatele esindusliku trükise kujundamise töötuba. Uurisime erinevaid faile ja katsetasime erinevaid töövõtteid, kuidas paigutada tekste, pilte ja teisi objekte. Õpetajad olid kõige enam huvitatud töövõtetest, millest on kasu erinevate töölehtede kujundamisel. Lühiülevate käsitletud teemadest annab koolituse jaotusmaterjal.

Järgnevad videoklipid on meenutuseks praktilistest töödest.

  1. Kuidas kasutada paigutamisel lehe häälestamise võimalusi? MS Word
  2. Kuidas grupeerida, dubleerida ja peegeldada tekstivälju? MS PowerPoint
  3. Kuidas pilte teksti kõrvale paigutada? MS Word
  4. Kuidas lisada töölehele ristkülikukujuline joonistamise ala? MS Word
  5. Kuidas lisada töölehele jooned kirjutamiseks? MS Word
  6. Kuidas kasutada kujundamiseks nähtamatut tabelit? MS Word (sh piltide suuruse muutmine ja pildilt mittevajaliku osa kärpimine)
  7. Kuidas eksportida MS PowerPointi esitlusest slaidid ja märkmed MS Wordi?

Jõulueelne e-kirjade kujundamise arvutikoolitus-töötuba

Detsembrikuu koolitusel katsetame erinevate e-kirjade saatmise võimalusi.

Kavas
1. Kuidas lisada e-kirjale taustavärve?
2. Kuidas lisada e-kirja teksti vahele pilt?
3. Kuidas muuta pilt e-kirja jaoks sobivaks?

Järgnevad videoklipid aitavad töötuba meenutada. Loe edasi “Jõulueelne e-kirjade kujundamise arvutikoolitus-töötuba”

Arvutikoolitus-töötuba õpetajatele – loome erinevaid skeeme ja jooniseid

Veebruarikuus toimus Tallinna 32. Keskkooli õpetajatele kas töötuba, kus katsetasime erinevate skeemide loomist.

Töötoa kava:
1. Erinevad skeemid SmartArt graafika abil
2. Venni diagramm ja ideekaart veebikeskkonnas draw.io
3. Koostöös ideekaardi loomine veebikeskkonnas coggle.it Loe edasi “Arvutikoolitus-töötuba õpetajatele – loome erinevaid skeeme ja jooniseid”

Näiteid Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalustest õpptöös

Jaanuarikuu haridustehnoloogia töötubades katsetame lähemalt MS Exceli võimalusi erinevate õppeainete õpetamisel.

Exceli töötubades katsetame koos erinevaid ülesandeid ja peatume lähemalt sellel, milliseid probleeme võib tunnis selliste ülesannete kasutamisel tekkida. Soovijad saavad küsida nõu ka oma tabelite ja  ülesannete kohta, kui need kaasas on.

Näidisülesanded

Loe edasi “Näiteid Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalustest õpptöös”

Kahootide töötuba

Selle õppeaasta viimane arvutikoolitus-töötuba toimus esmaspäeval, 15. mail.  Kava oli järgmine:
1. Keskkonna Kahoot! võimalused
2. Tegime nelja tüüpi kahoote: Quiz, Jumble, Discussion ja Survey. Saime teada, mille poolest need erinevad ja kuidas neid kasutada.
3. Kahootide seadistused
4. Eelvaate kasutamine
5. Mängu läbiviimine, sh mäng üksikmängijatega või rühmades

Siin on kokkuvõte tehtust Loe edasi “Kahootide töötuba”

10 videoklippi, mis on abiks loovtöö vormistamisel

Need videoklipid valmistas Helena Reimo 2016. aasta kevadel oma loovtöö osana, juhendas Anne Tiits. Videoklippide valmistamisel võeti aluseks Tallinna 32. Keskkooli põhikooli III kooliastme loovtöö korraldamise põhimõtted ja vormistamise juhend, mille on koostanud Katrin Parve. Videoklippides kasutatud tekstid on pärit kooli loovtööde juhendist, tabeli sisu on Helena Reimo loovtööst. Näidetes on kasutatud tarkvara LibreOffice Writer Ja siin ongi videoklipid. Loe edasi “10 videoklippi, mis on abiks loovtöö vormistamisel”

Animatsioonide arvutikoolitus-töötuba

Detsembris saime kokku ja tegime lihtsaid animatsioone ja salvestasime need GIF-failidena. Kasutasime selleks tarkvara Gimp. Teemad olid järgmised:
– uurisime, milliseid animatsioone saab teha tarkvaraga GIMP;
– tegime värvilise foto mustvalgeks;
– tegime animatsiooni, kus mustvalge foto vahetus värvilisega;
– katsetasime erinevate animatsioonide tegemist.

Siin on meenutuseks mõned juhised, kuidas animatsioone teha.
Kuidas teha animatsioon, milles vahetuvad kaks pilti? Loe edasi “Animatsioonide arvutikoolitus-töötuba”