Refleksioon informaatika didaktika kursuse kolmandale õppepäevale

Informaatika didaktika kolmanda loengupäeva teema oli lõiming ja õpikeskkond. Jõudsime informaatika didaktikaga tunni tasandile ning saime ülesande koostada iseseisva tööna kolm erinevatel stsenaariumidel põhinevat tunnikava. Tundide kavandamisel soovitati kasutada järgmisi lahendusi: 1) ümberpööratud klassiruum; 2) projektiõpe; 3) ülesandepõhine õpe.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika kursuse kolmandale õppepäevale”

Refleksioon informaatika didaktika kursuse teisele õppepäevale

Tänase loengupäeva teema oli informaatika ainekava ja tunnikava. Tõsi, klassikalist loengut oli täna vähem kui eile, samas praktilisi rühmatöid mitmes erinevas vormis oli eilsest oluliselt rohkem. Leidsin täna väärtuslikku sisendit oma koolis ainekava koostamiseks, lisaks sain professor Mart Laanpere korraldatud rühmatöödest väärtusliku kogemuse näha rühmatöid õppija vaatenurgast. Siin refleksioonis teen ülevaate leidudest, mille ma tänasest õppepäevast kaasa võtan.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika kursuse teisele õppepäevale”

Refleksioon informaatika didaktika esimesele loengupäevale

Panen siia kirja mõtted ja viited materjalidele, mille võtan tänasest päevast endaga kaasa ja mida kavatsen ka edaspidi kasutada.

Loengu sissejuhatuses tutvustas TLÜ haridustehnoloogia keskuse matemaatika ja informaatika professor Mart Laanpere informaatika didaktika kursuse ülesehitust. Alguses vaatame üldist pilti ning seejärel läheme järjest konkreetsemaks: 1) maailma ja riigi tasand, 2) kooli tasand, 3) tunni tasand, 4) raalmõtlemine.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika esimesele loengupäevale”