Minust

Alates 2016. aasta sügisest alustasin Tallinna 32. Keskkoolis klassiõpetaja ameti kõrvalt tegutsemist kooli haridustehnoloogina. Praegusel ajal olen haridustehnoloog ning õpetan põhikooli õpilastele multimeediat ja matemaatikat.

Millega ma haridustehnoloogina tegelen?

Tegelen erinevate asjadega, millest võib kasu olla infotehnoloogiliste lahenduste ja erinevate digivahendite kasutamiseks kooli õppetöös. Arendan kooli multimeedia õppematerjale. Tegelen ka ainetundides digipädevuse kujundamise küsimustega. Koostöös erinevate ainete õpetajatega otsin võimalusi, et digipädevuse kujundamine jõuaks meie koolis nendesse ainetundidesse, kuhu see oma olemuselt hästi sobib. Peamine eesmärk on leida võimalusi, kus digi toetab teadlikku ja tõhusat õppimist ning on toeks õppijate õpioskuste kujundamisel.

Anne Tiits