Minust

Olen Tallinna 32. Keskkoolis klassiõpetaja ja alates 2016. aasta sügisest ka kooli haridustehnoloog. Lisaks õpetan multimeediat 6. ja 8. klassis.

Millega ma haridustehnoloogina tegelen?

Tegelen erinevate asjadega, millest võib kasu olla infotehnoloogiliste lahenduste ja erinevate IKT-vahendite kasutamiseks kooli õppetöös. Arendan kooli multimeedia õppematerjale. Tegelen ka ainetundides digipädevuse kujundamise küsimustega. Koostöös erinevate ainete õpetajatega otsin võimalusi, et digipädevuse kujundamine jõuaks meie koolis nendesse ainetundidesse, kuhu see oma olemuselt hästi sobib.

Anne Tiits