Refleksioon informaatika didaktika kursuse kolmandale õppepäevale

Informaatika didaktika kolmanda loengupäeva teema oli lõiming ja õpikeskkond. Jõudsime informaatika didaktikaga tunni tasandile ning saime ülesande koostada iseseisva tööna kolm erinevatel stsenaariumidel põhinevat tunnikava. Tundide kavandamisel soovitati kasutada järgmisi lahendusi: 1) ümberpööratud klassiruum; 2) projektiõpe; 3) ülesandepõhine õpe.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika kursuse kolmandale õppepäevale”

Refleksioon informaatika didaktika kursuse teisele õppepäevale

Tänase loengupäeva teema oli informaatika ainekava ja tunnikava. Tõsi, klassikalist loengut oli täna vähem kui eile, samas praktilisi rühmatöid mitmes erinevas vormis oli eilsest oluliselt rohkem. Leidsin täna väärtuslikku sisendit oma koolis ainekava koostamiseks, lisaks sain professor Mart Laanpere korraldatud rühmatöödest väärtusliku kogemuse näha rühmatöid õppija vaatenurgast. Siin refleksioonis teen ülevaate leidudest, mille ma tänasest õppepäevast kaasa võtan.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika kursuse teisele õppepäevale”

Refleksioon informaatika didaktika esimesele loengupäevale

Panen siia kirja mõtted ja viited materjalidele, mille võtan tänasest päevast endaga kaasa ja mida kavatsen ka edaspidi kasutada.

Loengu sissejuhatuses tutvustas TLÜ haridustehnoloogia keskuse matemaatika ja informaatika professor Mart Laanpere informaatika didaktika kursuse ülesehitust. Alguses vaatame üldist pilti ning seejärel läheme järjest konkreetsemaks: 1) maailma ja riigi tasand, 2) kooli tasand, 3) tunni tasand, 4) raalmõtlemine.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika esimesele loengupäevale”

Nutikuu ühe minuti soovitus

Õpetajatena kasutame e-kooli. Iga tunni kohta kirjutame e-kooli tunni teema ja sisu. Samuti sisestame e-kooli kodused tööd. Kodusele tööle saab lisada ka ühe faili. Reedeses konsultatsioonis küsiti minult, kuidas jagada õpilastele e-kooli kaudu õpetaja loodud õppematerjale ja töölehtede linke.
Kuidas saada Google Drive’i loodud töölehest sobiv fail e-kooli kodutöö juurde lisamiseks või kuidas hankida töölehe link, mille saab kopeerida e-kooli tunnikirjeldusse või kodutöö kirjeldusse? Neile küsimustele saab vastuse järgmisest videoklipist, mis kestab vaid ühe minuti.

Kuidas jagada e-kooli kaudu Google Drive’i keskkonnas loodud töölehte?

Esindusliku trükise kujundamise töötuba

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus Tallinna 32. Keskkooli õpetajatele esindusliku trükise kujundamise töötuba. Uurisime erinevaid faile ja katsetasime erinevaid töövõtteid, kuidas paigutada tekste, pilte ja teisi objekte. Õpetajad olid kõige enam huvitatud töövõtetest, millest on kasu erinevate töölehtede kujundamisel. Lühiülevate käsitletud teemadest annab koolituse jaotusmaterjal.

Järgnevad videoklipid on meenutuseks praktilistest töödest.

  1. Kuidas kasutada paigutamisel lehe häälestamise võimalusi? MS Word
  2. Kuidas grupeerida, dubleerida ja peegeldada tekstivälju? MS PowerPoint
  3. Kuidas pilte teksti kõrvale paigutada? MS Word
  4. Kuidas lisada töölehele ristkülikukujuline joonistamise ala? MS Word
  5. Kuidas lisada töölehele jooned kirjutamiseks? MS Word
  6. Kuidas kasutada kujundamiseks nähtamatut tabelit? MS Word (sh piltide suuruse muutmine ja pildilt mittevajaliku osa kärpimine)
  7. Kuidas eksportida MS PowerPointi esitlusest slaidid ja märkmed MS Wordi?

Jõulueelne e-kirjade kujundamise arvutikoolitus-töötuba

Detsembrikuu koolitusel katsetame erinevate e-kirjade saatmise võimalusi.

Kavas
1. Kuidas lisada e-kirjale taustavärve?
2. Kuidas lisada e-kirja teksti vahele pilt?
3. Kuidas muuta pilt e-kirja jaoks sobivaks?

Järgnevad videoklipid aitavad töötuba meenutada. Loe edasi “Jõulueelne e-kirjade kujundamise arvutikoolitus-töötuba”

Arvutikoolitus-töötuba õpetajatele – loome erinevaid skeeme ja jooniseid

Veebruarikuus toimus Tallinna 32. Keskkooli õpetajatele kas töötuba, kus katsetasime erinevate skeemide loomist.

Töötoa kava:
1. Erinevad skeemid SmartArt graafika abil
2. Venni diagramm ja ideekaart veebikeskkonnas draw.io
3. Koostöös ideekaardi loomine veebikeskkonnas coggle.it Loe edasi “Arvutikoolitus-töötuba õpetajatele – loome erinevaid skeeme ja jooniseid”

Näiteid Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalustest õpptöös

Jaanuarikuu haridustehnoloogia töötubades katsetame lähemalt MS Exceli võimalusi erinevate õppeainete õpetamisel.

Exceli töötubades katsetame koos erinevaid ülesandeid ja peatume lähemalt sellel, milliseid probleeme võib tunnis selliste ülesannete kasutamisel tekkida. Soovijad saavad küsida nõu ka oma tabelite ja  ülesannete kohta, kui need kaasas on.

Näidisülesanded

Loe edasi “Näiteid Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalustest õpptöös”