Uudsete MATIK ja robootikavahendite lõimitud õppe võimalused. Ozobot Bit

Haridustehnoloogide suvekooli 9. augusti töötoas tutvustati Insplay korraldatud töötoas erinevate haridusrobotite kasutamise võimalusi. Minul oli võimalus tutvustada Ozobot Bit uue versiooni Ozobot Bit+ uuendusi ja tuua näiteid Ozobot Bit robotite kasutamise võimalustest õppetöös. Ozobot Bit sobib kasutamiseks erinevates õppeainetes ja erinevates kooliastmetes. Töötoas enne praktilisi katsetusi toodud näited on järgmistel slaididel.

Lühidalt lühifilmi tegemisest

Haridustehnoloogide suvekoolis 8.08.2023 toimunud töötoa materjalid.

Õpilased loovad koolis erinevaid kirjatöid: ümberjutustus, kirjand, essee jne. Õppimiseks hea töövõte on ka erinevate juhendite koostamine. Lühifilmi loomine on kui audiovisuaalse loo jutustamine. Lühifilmi võib teha ka mingi oskuse õpetamiseks. Nii nagu kirjalikult vormistataval lool on vähemalt kolm osa: sissejuhatus, teemaarendus ja lõpetus (kokkuvõte), on hea, kui need osad on olemas ka loodaval lühifilmil. Erinevate osade eristamiseks kirjatöödes kasutame kas taandrida (vihikus) või täiendavat reavahet (arvutis). Lühifilmis sobib erinevate osade eristamiseks kasutada erinevaid kaadreid, erinevaid plaane. Juba enne filmimist on mõistlik läbi mõelda, mida filmida lähedalt, mida kaugemalt, mis on see, mis kaadrist paistab. Vähem tähtis ei ole ka kaameratöö – kas kaamera on paigal või liigub jne. Esitluses on toodud näiteid, mis suunavad mõtisklema, mis on lühifilmi loomisel oluline: sisu/lugu, kaader, kaameratöö, montaaž, helindamine. Esitluses on kahe videomontaažiks sobiva tarkvara lühitutvustus ning rühmatöö ülesanne.

Allpool on kaks töölehte lihtsa videotöötluse tööriistade ja kõige olulisemate töövõtete tutvustamiseks. Enne keerukamate lahenduste loomist on mõistlik lihtsad töövõtted läbi proovida. Valitud tarkvarad on InShOt (inshot.com), millega saab teha videotöötlust nutitelefoni või tahvelarvutiga ning avatud lähtekoodiga tarkvara Blender (www.blender.org), millega saab videoid töödelda arvutis. Mõlemad tarkvarad sobivad kasutamiseks erinevatel platvormidel.

Milline tarkvara valida, oleneb inimesest – kas ta tahab rohkem ise teha või tahab, et arvuti suurema osa ära teeks. Lühifilmi monteerimisel võib kasutada mitmesugust tarkvara. Mida parem on eeltöö, mida põhjalikumalt on lugu, erinevad kaadrid ja kaameratöö läbi mõeldud, seda vähem tuleb video monteerimisel vaeva näha ning seda parem on lõpptulemus.

Anname õpilastele võimaluse õppida lühifilme luues!

Refleksioon informaatika didaktika kursuse kolmandale õppepäevale

Informaatika didaktika kolmanda loengupäeva teema oli lõiming ja õpikeskkond. Jõudsime informaatika didaktikaga tunni tasandile ning saime ülesande koostada iseseisva tööna kolm erinevatel stsenaariumidel põhinevat tunnikava. Tundide kavandamisel soovitati kasutada järgmisi lahendusi: 1) ümberpööratud klassiruum; 2) projektiõpe; 3) ülesandepõhine õpe.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika kursuse kolmandale õppepäevale”

Refleksioon informaatika didaktika kursuse teisele õppepäevale

Tänase loengupäeva teema oli informaatika ainekava ja tunnikava. Tõsi, klassikalist loengut oli täna vähem kui eile, samas praktilisi rühmatöid mitmes erinevas vormis oli eilsest oluliselt rohkem. Leidsin täna väärtuslikku sisendit oma koolis ainekava koostamiseks, lisaks sain professor Mart Laanpere korraldatud rühmatöödest väärtusliku kogemuse näha rühmatöid õppija vaatenurgast. Siin refleksioonis teen ülevaate leidudest, mille ma tänasest õppepäevast kaasa võtan.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika kursuse teisele õppepäevale”

Refleksioon informaatika didaktika esimesele loengupäevale

Panen siia kirja mõtted ja viited materjalidele, mille võtan tänasest päevast endaga kaasa ja mida kavatsen ka edaspidi kasutada.

Loengu sissejuhatuses tutvustas TLÜ haridustehnoloogia keskuse matemaatika ja informaatika professor Mart Laanpere informaatika didaktika kursuse ülesehitust. Alguses vaatame üldist pilti ning seejärel läheme järjest konkreetsemaks: 1) maailma ja riigi tasand, 2) kooli tasand, 3) tunni tasand, 4) raalmõtlemine.

Loe edasi “Refleksioon informaatika didaktika esimesele loengupäevale”

Nutikuu ühe minuti soovitus

Õpetajatena kasutame e-kooli. Iga tunni kohta kirjutame e-kooli tunni teema ja sisu. Samuti sisestame e-kooli kodused tööd. Kodusele tööle saab lisada ka ühe faili. Reedeses konsultatsioonis küsiti minult, kuidas jagada õpilastele e-kooli kaudu õpetaja loodud õppematerjale ja töölehtede linke.
Kuidas saada Google Drive’i loodud töölehest sobiv fail e-kooli kodutöö juurde lisamiseks või kuidas hankida töölehe link, mille saab kopeerida e-kooli tunnikirjeldusse või kodutöö kirjeldusse? Neile küsimustele saab vastuse järgmisest videoklipist, mis kestab vaid ühe minuti.

Kuidas jagada e-kooli kaudu Google Drive’i keskkonnas loodud töölehte?

Esindusliku trükise kujundamise töötuba

Neljapäeval, 17. jaanuaril toimus Tallinna 32. Keskkooli õpetajatele esindusliku trükise kujundamise töötuba. Uurisime erinevaid faile ja katsetasime erinevaid töövõtteid, kuidas paigutada tekste, pilte ja teisi objekte. Õpetajad olid kõige enam huvitatud töövõtetest, millest on kasu erinevate töölehtede kujundamisel. Lühiülevate käsitletud teemadest annab koolituse jaotusmaterjal.

Järgnevad videoklipid on meenutuseks praktilistest töödest.

  1. Kuidas kasutada paigutamisel lehe häälestamise võimalusi? MS Word
  2. Kuidas grupeerida, dubleerida ja peegeldada tekstivälju? MS PowerPoint
  3. Kuidas pilte teksti kõrvale paigutada? MS Word
  4. Kuidas lisada töölehele ristkülikukujuline joonistamise ala? MS Word
  5. Kuidas lisada töölehele jooned kirjutamiseks? MS Word
  6. Kuidas kasutada kujundamiseks nähtamatut tabelit? MS Word (sh piltide suuruse muutmine ja pildilt mittevajaliku osa kärpimine)
  7. Kuidas eksportida MS PowerPointi esitlusest slaidid ja märkmed MS Wordi?

Jõulueelne e-kirjade kujundamise arvutikoolitus-töötuba

Detsembrikuu koolitusel katsetame erinevate e-kirjade saatmise võimalusi.

Kavas
1. Kuidas lisada e-kirjale taustavärve?
2. Kuidas lisada e-kirja teksti vahele pilt?
3. Kuidas muuta pilt e-kirja jaoks sobivaks?

Järgnevad videoklipid aitavad töötuba meenutada. Loe edasi “Jõulueelne e-kirjade kujundamise arvutikoolitus-töötuba”