10 videoklippi, mis on abiks loovtöö vormistamisel

Need videoklipid valmistas Helena Reimo 2016. aasta kevadel oma loovtöö osana, juhendas Anne Tiits. Videoklippide valmistamisel võeti aluseks Tallinna 32. Keskkooli põhikooli III kooliastme loovtöö korraldamise põhimõtted ja vormistamise juhend, mille on koostanud Katrin Parve. Videoklippides kasutatud tekstid on pärit kooli loovtööde juhendist, tabeli sisu on Helena Reimo loovtööst. Näidetes on kasutatud tarkvara LibreOffice Writer Ja siin ongi videoklipid.1. Kuidas teha sisukorda?


2. Kuidas muuta sisukorras teksti fonti?


3. Kuidas lisada sisukorrale reavahe 1,5?


4. Kuidas teha üks lihtne tabel?


5. Kuidas lisada tabelile pealdis?


6. Kuidas lisada loovtööle leheküljenumbrid?


7. Kuidas eemaldada leheküljenumber esimeselt leheküljelt?


8. Kuidas kujundada pealkirjad vastavalt loovtööde juhendile?


9. Kuidas paigutada tekst rööpselt?


10. Kuidas lisada tekstile reavahe 1,5?