Näiteid Exceli tabelite ja diagrammide kasutamise võimalustest õpptöös

Jaanuarikuu haridustehnoloogia töötubades katsetame lähemalt MS Exceli võimalusi erinevate õppeainete õpetamisel.

Exceli töötubades katsetame koos erinevaid ülesandeid ja peatume lähemalt sellel, milliseid probleeme võib tunnis selliste ülesannete kasutamisel tekkida. Soovijad saavad küsida nõu ka oma tabelite ja  ülesannete kohta, kui need kaasas on.

Näidisülesanded

Ülesanne 1 – Koolitee

1. Sisesta tabelisse klassi nimekiri ja märgi kellaajad, mis kell keegi õpilastest hakkab hommikul kooli tulema ja mis kell ta kohale jõuab.
2. Lisa tabelisse valem, mis arvutab, mitu minutit kulub erinevatel õpilastel kooli tulemiseks. Kopeeri valem tabeli lõpuni.
3. Teisalda veerg D veergude A ja B vahele, et kooliteele kuluv aeg minutites oleks kohe õpilase nime kõrval.
4. Loo tabeli põhjal joondiagramm.
5. Lisa tulpadele iga õpilase kooliteele kuluv aeg minutites

Ülesande lahendus:

Ülesanne 2 – Meie klassi õpilaste lemmikloomad

1. Klassis koostatakse ühiselt tabel, kuhu märgitakse kõikide klassi õpilaste lemmikloomade arv.
2. Korrasta lahtrite laiused sisu järgi parajaks, et saada tabelist parem ülevaade.
3. Lisa tabelile veerg, mis arvutab lemmikloomade arvu kokku.
4. Loo tabeli põhjal sektordiagramm.
5. Lisa diagrammile andmesildid ja loomade arv.
6. Katseta erinevaid diagrammi kujundusi, vali  kujundus, mis paistab kõige arusaadavam.
7. Mõtle, mida see diagramm näitab.

Ülesande lahendus:

Ülesanne 3 – Eesti kõige pikemad jõed

1. Sisesta tabelisse kümne Eesti kõige pikema jõe pikkused.
2. Loo tabeli andmete põhjal joondiagramm.
3. Sorteeri tabeli andmed jõgede pikkuse järgi.
4. Uuri, kuidas muutuvad tabel ja diagramm, kui sorteerid andmeid kasvavas ja kahanevas järjekorras.
5. Lisa diagrammile jõgede pikkused.

Ülesande lahendus:Ülesanne 4 – Temperatuuri muutumine ööpäeva jooksul

1. Leia veebist oma kodukoha ilmaprognoos. Näiteks aadressil www.ilm.ee.
2. Koosta tabel temperatuuri muutumisest ühe päeval erinevatel kellaaegadel.
3. Koosta andmetest diagramm.
4. Vajadusel kohenda diagrammiala.
5. Lisa tabelisse veel ühe päeva temperatuurid erinevatel kellaaegadel (oma kodukohas).
6. Koosta  diagramm, millel on kahe erineva päeva temperatuuride andmed. Vajadusel kohenda diagrammi.
7. Mõtle ja räägi, mida see diagramm näitab.

Ülesande lahendus punktid 1.-3.

Ülesande lahendus punktid 4.-7.

Ülesanne 5 – Matk

1. Loe läbi tekst, mille põhjal asud ülesannet lahendama.
Matkajad matkasid jõeäärses metsas kolm tundi Iga tunniga liiguti edasi kolm kilomeetrit. Pärast kolmetunnist matka puhati tund aega ja seejärel liiguti veel kolm kilomeetrit, milleks kulus üks tund.
2. Koosta eeltoodud teksti põhjal tabel matkajate liikumise kohta.
3. Koosta tabeli põhjal graafik. Vajadusel täienda graafiku kujundust, et see oleks arusaadav.
4. Loe ülesanne veelkord läbi ja mõtle, kas tabel ja graafik sobivad ülesande teksti sisuga.

Ülesande lahendus: